Jaskyne

Krása a tajuplnosť podzemného sveta jaskýň už tradične láka rok, čo rok tisíce domácich i zahraničných návštevníkov. Jedinečnosť tvarov kvapľovej výzdoby, pestrosť, krehká krása, mohutné kvapľové či ľadové útvary dokumentujú obrovskú silu prírody a sú fascinujúcim zážitkom. Liptov je na krásy podzemných jaskýň mimoriadne bohatý a región sa pýši aj pomenovaním Liptovský kras.

Jaskyne

V Demänovskej doline sú sprístupnené dve jaskyne Demänovská jaskyňa slobody patrí medzi najkrajšie sprístupnené jaskyne v Európe a Demänovská ľadová jaskyňa.  V tesnom susedstve Demänovskej doliny so svetoznámymi jaskyňami, vyskytujú sa krasové javy aj v Jánskej doline napríklad Stanišovská jaskyňa. Ďalšou jaskyňou Liptova je Važecká jaskyňa, ktorá svojou krásou pripomína rozprávkovú krajinu. Okrem veľkého množstva nesprístupnených jaskýň sa v Liptovskom krase nachádzajú aj priepasti a iné krasové útvary. Ako napríklad najhlbšia slovenská jaskyňa Starý hrad hlboká 432 m, známa je aj Liskovská jaskyňa, kde sa našli kosti 48 ľudí, ktoré niesli známky dávnovekých ľudožrútskych zvykov.

Demänovská jaskyňa slobody je najnavštevovanejšia jaskyňa na Slovensku. Nachádza sa v Demänovskej doline na severnej strane Nízkych Tatier, v Národnej prírodnej rezervácii Demänovská dolina. V poslednom období ju ročne navštívi 150 až 175000 návštevníkov. Objavená bola v roku 1921, sprístupnená je od roku 1924. Vzdialenosť LM – Demänovská jaskyňa Slobody – 12 km. www.ssj.sk

Demänovská ľadová jaskyňa sa nachádza v Národnej prírodnej rezervácii Demänovská dolina na území Národného parku  Nízke Tatry. Táto národná prírodná pamiatka je vytvorená  v sivomodrých strednotriasových vápencoch v štyroch pod sebou sa tiahnucích poschodiach.  Vzdialenosť LM – Demänovská ľadová jaskyňa  – 10 km. www.ssj.sk

Stanišovská jaskyňa sa nachádza v severnej časti Jánskej doliny v juhozápadných svahoch masívu Smrekovice v nadmorskej výške 766 metrov nad morom. Lokalita je známa od nepamäti a spolu s Veľkou Stanišovskou jaskyňou patria k najznámejším historickým lokalitám Jánskej doliny. Vzdialenosť LM – Jánska dolina 10 kmwww.stanisovska.sk

Važecká jaskyňa sa nachádza vo Važeckom krase na  západnom okraji obce Važec v doline Bieleho Váhu v priestore nazývanom Pod vŕškami. Vytvorená je v strednotriasových vápencoch bývalými ponornými vodami Bieleho Váhu. Vzdialenosť LM – Važecká jaskyňa-33 kmwww.ssj.sk

Kontakt

Chata ADAVY
Iľanovovská 19/52

031 01 Liptovský Mikuláš

E-MAIL
MOBIL
+421918670092